กำหนดการโครงการศึกษาดูงาน PACK PRINT INTERNATIONAL 2015

กำหนดการโครงการศึกษาดูงาน PACK PRINT INTERNATIONAL 2015 ระหว่าง วันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2558
โครงการศึกษาดูงาน PACK PRINT INTERNATIONAL 2015
ด้วยชมรมธุรกิจสิ่งพิมพ์ภาคเหนือได้จัดโครงการศึกษาดูงานขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ได้มีการ จัดให้ไปดูงาน PACK PRINT INTERNATIONALระหว่างวันที่ 26 -
ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับทางชมรมฯ
สมาชิกชมรมฯ ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสาร รวมถึงส่งข้อเสนอแนะต่างๆ มายังช่องทางดังนี้
จดหมายขอโทษ บริษัท ท๊อปไฟว์กรุ๊ป จำกัด
ข้อความนี้เป็นข้อความโพสเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อ บริษัท ท๊อปไฟว์กรุ๊ป จำกัด ที่กล่าวอ้าง ทำให้เสียหาย
วารสารชมรม ธุรกิจสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ
เล่มที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2558
view 789 | 0
ภาพกิจกรรมงานหล่อเทียน ประจำปี 2557
เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2557 ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โด
view 967 | 0
ภาพกิจกรรมมอบสิ่งของให้น้องๆตาบอดและพิการซ้ำซ้อน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557 ชมรมธุรกิจสิ่งพิมพ์ภาคเหนือได้จัดกิจกรรมมอบสิ่
view 1223 | 0

view 910 | 0
กิจกรรมหล่อเทียน-ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556
นำโดยประธานชมรมฯ คุณสวัสดิ์ เรือนตระกูล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและสมาชิกชมรมธุ
view 1205 | 0
คณะกรรมการชุดใหม่ วาระปี 2556-57 รับมอบงาน
ประธานชมรม สวัสดิ์ เรือนตระกูล จัดประชุมคณะกรรมการชุดใหม่ พร้อมกับจัดพิธีรับมอบง
view 1266 | 0
การศึกษาวิชาการพิมพ์ โดย นายกำธร สถิรกุล

        สมัยเริ่มแรกที่หมอบรัดเลย์นำการพิมพ์เข้ามาในเมืองไทยต้องจ้างช่างเรียงและช่างพิมพ์เข้ามาจา
การพิมพ์ 4 สี (CMYK) คืออะไร?
ข้อมูลหายมาดูวิธีการกู้ข้อมูลใ
จับ Word ใส่ PowerPoint อย่างม
F1 ถึง F12 รู้ไหมว่ามันทำอะไรไ
ติดตั้ง Windows 7 และระบบปฎิบั
สิ่งดีๆ ที่คุณจะพบใน Windows 8