รายนามผู้เดินทางดูงาน Pack Print 2019
27 กันยายน 2562 BY PR
ระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน 2562 ร่วมเดินทางโดยรถบัส และ ร่วมเปิดงานในวันที่ 18กย.62 Registration for exhibitor pack printing 2019

     
Registration for exhibitor pack printing 2019
       
No. ชื่อ ชื่อภาษาอังกฤษ นามสกุล นามสกุลENG ชื่อกิจการ กิจการENG เบอร์มือถือ
1 ธนพันธ์ Mis.Tanapun ศิริโยธิพันธุ์ siriyotipun โรงพิมพ์นันทพันธ์ Nuntapun Printing Co.Ltd. 0821956656
2 อภินันท์ Mr.Apinun ศิริโยธิพันธุ์ siriyotipun โรงพิมพ์นันทพันธ์ Nuntapun Printing Co.Ltd. 0891592251
3 พิกุล Mis.Phikul เรือนตระกูล Ruentrakul หจก.พงษ์สวัสดิ์การพิมพ์ Pongsawatkarnpim Part. 0861964343
4 ทิพวรรณ Miss.Thipawoon วงค์ขัติย์ WongKhat หจก.พงษ์สวัสดิ์การพิมพ์ Pongsawatkarnpim Part. 0827641941
5 ก้องฟ้า Mr.Krongfa พันธ์พิกุล Punpikul สันติภาพแพ็คพริ้น Santipab Co.Ltd.,  
6 นงนุช Miss.Nongnuch เนตรสว่าง Netsawang เวียงบัวการพิมพ์ Ving-bua Press  
7 จำนงค์ Mis.Jumnong เนตรสว่าง Netsawang เวียงบัวการพิมพ์ Ving-bua Press  
8 ไกรโรจน์ Mr.Krairoj พรหมภัทรา Prompattra เจเคอัฟเตอร์เพลส J.K.After Perss  
9 สราวุธ Mr.Sarawut สมบัติสวัสดิ์ Sombutsawat โรงพิมพ์นันทกานต์ Nuntakan Co.Ltd.,  
10 ภควัต Mr.Pakawat ดารารัตนโรจน์ Dararattaroj อาร์ตแอนด์ปอนด์ Art&Pond Co,.Ltd. 0877250751
11 กรรณิกา Mis.kannika ดารารัตนโรจน์ Dararattaroj อาร์ตแอนด์ปอนด์ Art&Pond Co,.Ltd. 0877250756
12 ณัฐพงษ์ Mr.Nathapong ศรีสุขล้อม Srisoklom ณัฐพลการพิมพ์ NatThapol Printing  
13 พินิจดา Miss.Panidda สุระจิตร์ Surajit ภทระพรีเพรส Patrara Prepless  
14 เอกพันธ์ Mr.Egkarpan นันตากาด Nantakad ภทระพรีเพรส Patrara Prepless  
15 พิรานันท์ Mis.Phiranan ถาเมือง Thamoung 59PackPrint Co.,Ltd. 59PackPrint Co.,Ltd.  
16 เด่น Mr.Den ถาเมือง Thamoung 59PackPrint Co.,Ltd. 59PackPrint Co.,Ltd.  
17 พิมพลักษณ์ Miss.Pimpaluck เนตรสว่าง Netswang P Graphic design & printing P Graphic design & printing  
18 กฤษณรักษ์ Mr.Krissanarak เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา Seneewong na Ayudhya P Graphic design & printing P Graphic design & printing  
19 วีราภรณ์ Miss.Veeraporn อินตานำ indanum โชตนาพริ้น Chotanaprint Co.Ltd.  
20 สกัญญา Miss.sakanya คำภีระ khumpera โชตนาพริ้น Chotanaprint Co.Ltd.  
21 โกวิทย์ Mr.Kowit สิงห์คะราช singkarach หกจ.เชียงใหม่บรรณกิจพริ้นติ้ง chiangmaibannakit  
22 ณรงค์ Mr.narong ฝ่ายไทย fayrach ดับบลิวเอ็น คอนโทรล WN control  
23 วราภรณ์ Miss.varaporn วุฒิสวัสดิรักษ์ wutsawatderak ดับบลิวเอ็น คอนโทรล WN control  
24 พนม Mr.panom บางแสน bangsan RPP PackPrint RPP PackPrint  
25 อภิชาติ Mr.apichat แก้วกอน keawkhon RPP PackPrint RPP PackPrint  
26 ณัฐนันท์ Mis.nattanun รุ่งตรานนท์ rungtranon เฉลิมการพิมพ์ chalerm Printting  
27 สุวิทย์ Mr.Suwit ทองส่งโสม Tongsongsom สันติภาพแพ็คพริ้น Santipab Co.Ltd.,  
28 สมชาย Mr.Somchai บุญถึง Boonthong สันติภาพแพ็คพริ้น Santipab Co.Ltd.,  
29 วิชัย Mr.Vichai เหงี่ยมไพศาล Ngiampaisai เลิศไพศาลการพิมพ์ Lernphisan Printing  
30 พิชชาพร Miss.Phichaporn พรหมกันธา promkuntha เจเคอัพเตอร์เพรส J.K.After Perss  
31 สมศักดิ์ Mr.somsak ไพดีเนาว์ pideenouw ช่างน้อยบริการซ่อมเครื่อง S.service Printing  
32 พิสันต์ Mr.pisun สุวรรณ suwoon สมพรการพิมพ์ Somporn Printing  
33 อนัน Mr.anan อินตาเขียว intakheaw สมพรการพิมพ์ Somporn Printing  
34 สถิตย์ Mr.Sathit สุ่มสุข sumsok เอสทีฟิล์มแอนด์เพลท S.T.film&Plate 0871726330
35 ศิรวรรณ Mis.Siriwan อภัยศรี Apaisri บวรวรรณพริ้นท์ Bowoonwan printing 0992397721
36 บวรวรรณ Mis.Bawornwan อภัยศรี Apaisri บวรวรรณพริ้นท์ Bowoonwan printing 0992397721
37 จำลองลักษณ์ Miss.Jumlonglak เกนฑ์ทา Ganta สมายด์กอปปี้แอนด์ปริ้นท์ Smilecopy and print  
38 มานพ Mr.Manop สกุลวัฒนะ