กิจกรรม PACK PRINT INTERNATIONAL 2019
27 กันยายน 2562 BY PR
18-21 กย.62 กิจการละ 2 ท่าน เจ้าของ ฝ่ายผลิต ฝ่ายตลาด ค่าใช้จ่ายลงทะเบียน ท่านละ 1,000.-บาท เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 1 คัน จำนวนจำกัด 40 ท่าน รายละเอียดติดต่อ 089-6358180 , 086-9113274 , 082-1956656 ผู้ชำระเงินทะเบียนก่อน ได้สิทธิ์ในการเดินทางร่วมกิจกรรมก่อน ขอลงทะเบียนภายในวันที่ 10 กันยายน 2562รายละเอียดเครื่องจักรทันสมัยล่าสุด https://www.pack-print.de/product-highlights.html
ผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์ต้องห้ามพลาด 
พลาดงานนี้ต้องรออีก 2 ปี 
 
เชิญร่วมงานแสดงแพ็คพริ้น 2019 https://www.pack-print.de/
มีสินค้าร่วมออกงานถึง 300 บูท ให้ทุกท่านได้ชมเทคโนโลยีด้านการพิมพ์ยุคใหม่ เพื่อนำมาพัฒนาธุรกิจของท่านให้ก้าวทันโลก 
17-18กย.62  
ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนา  
บริการรถบัสปรับอากาศ 1 คัน จำนวนจำกัด 40 ท่าน  
ให้สิทธิกิจการละ 2 ท่าน ท่านสามารถพาทีมงานไปเรียนรู้พิจารณาตัดสินใจ 
ในการพัฒนาธุรกิจของท่านได้  
********
ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000.-บาท เป็นค่าใช้จ่าย 
• ค่ารถ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ตามราละเอียด 
 
กำหนดการ  

วันจันทร์ที่ 16กย.62  
19.00 น. เจอกันที่ บิ๊ก C ดอนจั่น  
20.00 น. ออกเดินทางจากเชียงใหม่ สู่ กรุงเทพมหานคร 
 
วันอังคาร ที่ 17กย.62  
1 0.00 น. Check in เข้าที่พัก โรงแรม Coasta Bangsaen ( www.coasta-bangsaen.com ) 
1 0.30 น.  ทําธุระส่วนตัว 
13.00 น. กิจกรรมศึกษาดูงานฯ หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน 
 
วันพุธที่ 18กย.62  
07.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม  
10.00 น. ร่วมถ่ายภาพลงทะเบียนหน้างานก่อนเข้าชมงานแสดงสินค้า
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย 
13.00 น. ชมงานแสดงสินค้า หรือ ตัดสินใจซื้อสินค้า ต่อ 
17.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกับสมาคมการพิมพ์ไทย  
19.00 น. เดินทางกลับเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ 
 
หมายเหตุ  กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ลงทะเบียนร่วมชมงาน ลงทะเบียนร่วมงาน Pack Print 2019และแจ้งขนาดเสื้อ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YuHayE5GO9U8VRJBJuTNtGyDPrWi9iLW-KxcbI0HG5I/edit?usp=sharing