ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทุนการศึกษา
19 มิถุนายน 2558 BY ประชาสัมพันธ์ชมรมฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทุนการศึกษา ของชมรมธุรกิจสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องเจ้านาง รร.ดิเอ็มเพรส

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนได้ตามลิงค์ /userfiles/files/ประกาศทุน.pdf