เป้าหมายนโยบายสมาคมธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ ปี 62-63
15 กันยายน 2562  

 

นโยบายสมาคมธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ วาระปี 2562-2563


พัฒนาองค์กร 

เรียนรู้การทำงานเป็นทีม นำเทคโนโลยีซอฟแวร์ใหม่ ๆ มาเสริมศักยภาพให้กับสมาชิก เพื่อการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน


พัฒนาการผลิต 

ส่งเสริมการเรียนรู้การใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และการต่อยอดธุรกิจ ให้เกิดการเพิ่มรายได้ ให้กับสมาชิก โดยการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการใช้เครื่องมือกับผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือใหม่ ๆ ให้มากขึ้น


สร้างเครือข่ายธุรกิจ 

สร้างมิตรภาพทางการค้า เพื่อการต่อยอดธุรกิจ ในส่วนที่สมาชิกโรงพิมพ์ต่างจังหวัดยังผลิตเองไม่ได้ เราอาสาที่จะเป็นฝ่ายตลาดให้กับผู้ผลิตส่วนกลาง อาทิ กล่องลูกฟูก    
ซองฟอยล์ บรรจุภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ ของที่ระลึก  ฯลฯ ให้มีการเติบโตไปด้วยกัน


สร้างตลาดใหม่ 

เสริมสร้างรายได้ให้กิจการสมาชิกธุรกิจสิ่งพิมพ์ ด้วยการต่อยอด สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หาสินค้าใหม่ๆ มานำเสนอลูกค้ายุคใหม่

หัวข้ออื่นๆ ในเกี่ยวกับเรา
คณะกรรมการชมรมธุรกิจสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ ปี 2562 - 2563
...
สมาชิกสมาคมธุุรกิจสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ ปี 2562-63
    ...